Om Min Fysio

Här kan du ladda ner appen och få digital konsultation och anpassade träningsprogram för dina ledbesvär. Målet är att erbjuda evidensbaserade behandlingsprogram för att stötta dig i din rehabilitering hemifrån.

Behandlingen sker via appen Joint Aacademy som har hälso- och sjukvårdsavtal och är därför kostnadsfri för dig som patient.

Erfarenhet

Jag har varit leg. fysioterapeut (sjukgymnast) sedan 1997. Under mina första tio år i yrkeslivet jobbade jag på ortopedklinik på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås med bland annat rehabilitering av patienter som opererats för höft- och knäartros och patienter med diabetes-relaterade ledbesvär. Jag har även forskat om betydelsen av fysisk aktivitet och funktion för ett hälsosamt åldrande.

Utbildning

  • Medicinsk träningsterapi (MTT)
  • McKenzie ryggbehandling
  • Mekanisk Diagnostisk Terapi (MDT)
  • Smärtfysiologi
  • Akupunktur
  • Fallprevention och osteoporos
  • Motiverande samtal
  • Mindfulness
  • Diabetes och ledbesvär
  • Artroskörkort för Joint Academy

Forskning

Jag har forskat vid Centrum för Äldres hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet och disputerade 2014 om betydelsen av fysisk aktivitet och fysisk funktionsförmåga för ett gott åldrande. Några uppmärksammade artiklar:

Hög fysisk kondition under medelåldern kan ge minskad risk för demens.

I en befolkningsstudie, Kvinnostudien i Göteborg, genomförde medelålders kvinnor maximala konditionstester på cykel 1968. De har sedan följts fram tills idag gällande förekomst av demens. Studien visade på ett tydligt och starkt samband mellan hög fysisk kondition i medelåldern och minskad risk för demens.

Läs reportage i The Guardian, The New York Times, TIME, CNN. Du kan också se inslag om studien i SVT, TV4 och CBS News (se nedan)

Vad är ett gott åldrande? Äldre personers egna tankar och erfarenheter.

I en kvalirtativ intervjustudie intervjuades personer i åldern 70-92 år om deras uppleverlse av vad ett gott åldrande är. Att fortfarande känns sig värdefull och att kunna göra nytta för andra var en av de viktiga fynden. De uttryckte också en rädsla för att bli beroende av andra och ville hålla sig igång för att förhindra detta.

Lyssna på reportage i Sveriges Radio P4

Skillnad i fysisk aktivitet och funktion hos äldre personer idag jämfört med tidigare generationer.

I befolkningsstudien H70 i Göteborg undersöks olika födelskohorter av äldre personer för att kunna jämföra hälsan hos äldre personer idag med den hos tidigare generationer. Resultaten visade på en stor skillnad i fysisk aktivitet där senare födda generationer var mer fysiskt aktiva och även hade en högre fysisk funktionsförmåga. Det var även en tendens till minskad skillnad mellan könen i senare generationer.

Läs mer i Pressmeddelande om avhandlingSamarbetspartners

Har du frågor eller vill du samarbeta?