Förhindra fallolyckor – ta dig upp och ner från golvet

Det är bra att veta hur du kan ta dig upp själv om du ramlar. Att veta vad du ska göra ökar tryggheten. Öva därför på att komma upp från golvet när någon person är närvarande som kan hjälpa dig.