Viktnedgång

Forskning har visat att en nyckeln till bestående viktnedgång ligger i att förstå tankar och känslor kopplat till ätande. Till exempel så är det vanligt att när vi är trötta och stressade gärna stoppar något i munnen för att må bättre för stunden. Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara ett effektivt sätt för att hantera tankar och känslor och att identifiera olika beteenden kopplat till ätande, matvanor och hälsa i stort.

Internetbaserade självhjälpsprogram är upplagda som online-kurser där du får arbeta med olika verktyg och metoder, som i forskning har visat sig ha en betydande effekt på vårt välmående och vår livskvalitet. Programmen bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Internetbaserade terapiprogram har visat sig lika effektiva som att besöka en terapeut.

Terapiprogrammet ”Kost och motion” är framtaget för dig som vill gå ner i vikt eller rent allmänt vill för bättra din hälsa. Grunden är kost och motion, men programmet omfattar även metoder för att hantera tankar och känslor, sätta gränser, hantera stress och strategier för återhämtning.

I programmet ingår tolv olika verktyg. Du kan jobba med varje verktyg hur länge du vill, men mellan tre och fem dagar brukar vara lagom. Du har tillgång till terapiprogrammet i 15 veckor. Det fungerar på dator, surfplatta och mobil.

Du jobbar med terapiprogrammet helt på egen hand, men har vid behov tillgång till behandlarstöd av legitimerad psykolog via chatt eller röstsamtal.

Terapiprogrammet och även behandlarstödet via chatt och röstsamtal är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig till terpiprogram här

Referenser

KBT vid övervikt och fetma. Bok av Lisbeth Stahre.

Övervikt handlar om känslor. Bok av Lisbeth Stahre

Stahre, L., Hällström, T. (2005). A new short-term cognitive treatment program gives substantial weight reduction up to 18 months from the end of treatment: A randomized controlled trial. Journal of Eating and Weight Disorders: Studies in Anorexia Bulimia Obesity, 10, 51–58.

Stahre, L., Tärnell, B., Håkanson, CE., Hällström, T. (2007). A Randomized Controlled Trial of Two Weight-Reducing Short-Term Group Treatment Programs for Obesity With an 18–Month Follow–Up. International Journal of Behavioral Medicine. 14, No.1, 48–55.

Stahre, L., Blomstrand, A., Hällström, T. (2018) Observational Study on Implemention and Effectiveness of Cognitive Behaviour Therapy Targeting Eating Behaviour for Patients with Abdominal Obesity in an Ordinary Primary Health Care Setting. Journal of Obesity & Eating Disorders. Vol 4 No:1. DOI: 10.21767/2471-8203.100036.

Carlbring et al. Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cognitive Behavioral Therapy 2018.

Läs mer och anmäl dig till terpiprogram här