Smärtlindring

Man har i studier visat att strukturerad träning kan ge lika bra smärtreduktion som farmakologisk behandling vid diagnoser så som till exempel artros i knä och höft. Grundbehandlingen vid artros är därför ett strukturerat handlett träningsprogram kombinerat med patientinformation och viktkontroll

Däremot kan det vid tillfällig eller permanent försämring ibland som tillägg till grundbehandlingen behövas olika former av smärtlindrande medicinering. 

Att äta smärtstillande mediciner under längre perioder vill vi oftast undvika. Då kan olika alternativa smärtlindrande åtgärder så som anti-inflammatorisk salva, Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS), kyla, värme eller triggerpunktsmassage med boll/foamroller användas som en alternativ smärtlindring utan biverkningar.

Smärtlindrande medicinering

Kortisoninjektion

Vid otillräcklig smärtlindrande effekt av träning kan det vara aktuellt att komplettera med intraartikulär injektion med kortison. Det finns evidens som stöder denna behandling vid främst artros i knäleden, men varaktigheten och resultatet varierar och symtomlindring varar sällan mer än 6-8 veckor.

Paracetamol

När det gäller smärtstillande medicinering har länge paracetamol ansetts vara förstahandspreparat vid artros. Senare studier har visat att paracetamol inte verkar ha större effekt än placebo vid artros. 

Inflammationsdämpande/Non-steroid Anti-inflammatory Drugs (NSAID)

Om paracetamol inte ger tillräcklig effekt kan NSAID vara ett möjligt andrahandsval, om inte kontraindikation föreligger. NSAID-preparat har många biverkningar, framförallt magbesvär med risk för gastrointestinala blödningar. Det finns även receptbelagda preparat som är skonsammare för magen. Diskutera gärna med din läkare.

Ett alternativ utan biverkningar för magen är anti-inflammatorisk salva/gel som kan smörjas in på öm muskulatur.

Anti-inflammatorisk (NSAID) gel kan vara ett bra alternativ till NSAID i tablettform

Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS)

TENS kan hjälpa till att behandla smärta och muskelvärk precis där du har ont utan biverkningar. Svaga elektroniska pulser ökar blodflödet i de områden där man fäster de elektroniska padsen. Cefar Easy TENS-stimulator är utvecklad i Sverige tillsammans med läkare och sjukgymnaster och används eller ordineras ofta av fysioterapeuter.

Evidensen för effekten av TENS vid artros saknas, men vissa patienter med knäartros kan uppleva en lindring av vilovärk och det kan därför vara ett komplement till träning.

Gel & Linement

Kyla

Kylbehandling kan hjälpa till att minska blodflödet i det skadade området vid akut skada eller överbelastning. Vid akut skada bör man som tillägg till kylbehandling även vila från belastande aktiviteter och använda högläge och kompressionsbandage för att minska blodflödet.

Kylbehandling kan vid akut skada eller överbelastning kan hjälpa till att minska blodflödet i det skadade området. Som tillägg till kylbehandling är det även aktuellt med vila från belastande aktiviteter, högläge och kompressionsbandage för att minska blodflödet.

Då inflammation normalt visar sig som smärta eller värk som ökar i vila (särskilt på morgonen eller under natten) och minskar vid rörelse så kan man använda just de symtomen som ett tecken på att kylbehandling kan ge lindring.

Kylbehandling bör därför användas minst de tre första dygnen efter en skada eller överbelastning och tills smärtan nattetid/just när du vaknar på morgonen har minskat eller försvunnit.

Värme

Värmebehandling ökar cirkulationen i det behandlade området. Det är en fördel efter den initiala inflammatoriska fasen av en skada/överbelastning, eftersom ökad cirkulation innebär mer syre och näring till det drabbade området, vilket påskyndar läkningen. Värme kan också bidra till minskad smärta, muskelspänning och ledstelhet.

Om värmebehandling används under den inflammatoriska fasen (de tre första dygnen), kan den istället ge ökad inflammation och svullnad, och därmed skjuta upp läkning och återhämtning.

Självmassage

Foamrollers kan användas som effektiv självmassage för att lösa upp ömma triggerpunkter och spänningar i muskler. Placera produkten under de ömma musklerna och rulla över området för att stimulera triggerpunkter, vilket ökar cirkulationen och kan bidra till minskad smärta

En sammanfattande studie (meta-analys) från 2019 som publicerats i Sports science visade effekter på ökad rörlighet och minskad muskelsmärta. Rollern går att använda på nacke, rygg, armar och ben.