Fallprevention – balansträningsprogram

Du hittar fler filmer och tips och informationsmaterial för att förebygga fallolyckor på Socialstyrelsens hemsida