Boka en föreläsning Fysisk aktivitet – en medicin med många hälsofrämjande biverkningar

Forskning visar idag att äldre personer på samma sätt som yngre kan förbättra sin fysiska form med fysisk aktivitet. Det går att påverka sitt åldrande och bli både starkare, rörligare och få bättre balans oavsett ålder. Det visar sig också att man kan förebygga många åldersrelaterade tillstånd så som minska ledsmärtor, förebygga fall och frakturer och förbättra minne.

Är du engagerad i en pensionärsförening? Driver du ett gym med seniorträning? Jobbar du i en kommun som via mötesplatser, anhörigcentral, senior sport school eller på annat sätt vill öka kunskapen kring hur fysisk aktivitet kan bidra till ett gott åldrande? Hör gärna av dig med en förfrågan om en föreläsning eller temastund.

Föreläsningen utgår från den senaste forskningen och befolkningsstudierna om åldrande (H70-studierna) vid Centrum för Äldres hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet.

Ofta önskade teman:

  • Artros – hur ska jag träna för att förebygga och behandla?
  • Balans – gå det att förebygga fall och frakturer?
  • Hjärnstark – går det att förebygga demens?
  • Är 70 det nya 50 – hur fysiskt aktiva är dagens äldre personer jämfört med tidigare generationer
  • Temastund med: artrostest, balanstester, ”biologisk ålder” med greppstyrketest

Kontakta mig gärna med en bokningsförfrågan